Contact Us

Yingjie XU

Organization:Northwestern polytechnical university

Email: xu.yingjie@nwpu.edu.cn

Telephone: +86-15229387275


Hui CHENG

Organization:Northwestern polytechnical university

Email: chenghui@nwpu.edu.cn

Telephone: +86-13991303560


Yujun LI

Organization:Northwestern polytechnical university

Email: li.yujun@nwpu.edu.cn

Telephone: +86-13161965158

00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS

Important Dates

Conference Date:
Nov. 2-4, 2018

Contact Us

Yingjie XU
MOBILE: +86-15229387275
EMAIL: xu.yingjie@nwpu.edu.cn
Hui CHENG
MOBILE: +86-13991303560
EMAIL: chenghui@nwpu.edu.cn
Yujun LI
MOBILE: +86-13161965158
EMAIL: li.yujun@nwpu.edu.cn